Bezoek Oostende Voor anker - Mercator

Webnieuws overzicht

Activiteit Overzicht

Op 25 mei zijn we met een 20-tal gepensioneerden op bezoek geweest op “Oostende voor Anker” Het was Hemelvaartdag en we hadden een stralende hemel. Het bezoek begon om 10 uur, dat was ook het ogenblik waarop OVA zijn deuren opende. Door voor dit tijdstip te kiezen was er nog niet te veel volk. Eerst stond er een bezoek van de vernieuwde “Mercator” op het programma. Op de foto’s ,binnen in het schip, konden we een paar van onze “oudjes” herkennen. Het finaal werk van de vernieuwing van de “Mercator” was werkelijk top.
Na een kleine rondleiding van de site werd er door de directie van “Oostende voor Anker” een drink aangeboden. De meeste van ons hebben dan verder op eigen initiatief een bezoek gebracht aan verschillende bootjes die te bezichtigen waren.