Loodsen Sport Vereniging Oostende vzw

Sportvereniging van Scheldemonden- en kustloodsen:

- Scheldemondenloodsen: loodsen van Wandelaar of Steenbank loodsboot tot Vlissingen
- Kustloodsen: loodsen van Wandelaar loodsboot tot Zeebrugge, Oostende of Nieuwpoort
- Stuurmannen en Officieren afdeling Vloot (Loodsboot Wandelaar)

Sport association of sea and coastal pilots:

- Seapilots: pilots from Wandelaar or Steenbank pilotcutter to Flushing
- Coastal pilots: pilots from Wandelaar pilotboat to Zeebrugge, Oostende or Nieuwpoort
- Mates and Officers Departement "Vloot" (Pilotboat Wandelaar)