Uitstap Ibis

Elf enthousiaste IBIS-jongeren en twee charmante begeleidsters werden door LSVO op 14 juni getrakteerd op een dagje Vlissingen. Wim Buysse en William De Vlaminck, geassisteerd door oud-gediende André Portier, waren de loodsen van dienst om de jongens van het vijfde leerjaar van het Iguana-museum naar de redeboten en Soos (voor middagmaal) te brengen ’s morgens. ’s Middags stond traditioneel het Arsenaal op het programma samen een vieruurtje aan de Oranjemolen om de dag af te sluiten. Wim & William brachten daarna de gelukkige groep daarna naar de “overkant” … in afwachting van volgend jaar, want uiteraard blijft het sociaal engagement van LSVO ook in 2017 op de agenda staan.