Fietstocht Soos Walcheren

Er waren 17 fietsers: 6 rivierloodsen, 2 kanaalloodsen, 6 zeeloodsen, 3 nederlandse collega's.

Het was prachtig weer, we hebben lekker gefietst, de rappe aan een serieus hoog tempo, de sfeer was goed, geen ongevallen. Dit initiatief van onze aller geliefde voorzitter werd van alle kanten geprezen. De ontvangst achteraf in de soos werd ten zeerste geapprecieerd, er waren 14 eters.

Volgende jaar wordt dit evenement zeker herhaald en hopen we allen op een nog groter succes!

Noteer nu alvast in je kalender ! Dinsdag 12 september 2017!