Algemene Ledenvergadering met Bowling

Na een aantal jaren te zijn weggeweest, keerde de algemene ledenvergadering dit jaar terug naar de Bowling te Blankenberge. De geijkte formule van een stevige steengrill gevolgd door een even stevig potje bowling was ook dit jaar een succes.

Met 32 aanwezigen kunnen we spreken van een groot succes. Dat niet iedereen deel nam aan de bowling werd door iedereen probleemloos aanvaard. De zware optimalistie-onderhandelingen van de dag voordien zaten bij sommigen duidelijk in de kleren!

Orde van de dag was dus het jaarlijks terugkerende kasverslag. Na een uitgebreide verduidelijking door onze penningmeester werden een aantal organisatorische punten vlug besproken.

Hoofdpunt van de vergadering was het ter beschikking stellen van de functie van voorzitter. Patrick Wallaeys, jarenlang onze penningmeester en voorzitter, gaf met goedkeuring van de vergadering zijn scepter aan ondergetekende, Bart Lambert.

Bij deze wens ik Patrick te bedanken voor zijn jaren van goed beleid en inzet!