Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Tijdens  het kasverslag van 2018 bleek dat we nog steeds een gezonde vereniging hebben maar dat er financieel wat moet ondernomen worden.

De Algemene vergadering besliste unaniem om :

- het lidgeld vanaf 2020 te verhogen tot 15 euro;

- De bijdrage aan activiteiten te herzien;

Een speciale vermelding was er voor Jean D'Hondt die zijn gouden en zilveren medailles kwam tonen en daarmee LSVO in de Langlaufwereld naambekendheid gaf. Een verslag hierover volgt nog.

Na de Steengrill werden de armen en benen losgegooid met twee spelletjes Bowling. Onze Kustbroeders bleken hierin sterk bedreven te zijn:

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Wegens een ongelukkige keuze van datum (Krokusvakantie) waren er slecht 13 aanwezigen op de Algemene ledenvergadering. Tijdens het aperitief werden de statutaire plichtplegingen gedaan om daarna de voetjes onder tafel te schuiven voor een steengrill maaltijd.

Na het ijsje mochten de opgenomen calorieën verbranden door wat beweging op de Bowlingbaan. De Jongste van de aanwezigen was tevens ook de beste op de twee spelletjes bowling.

Een van de deelnemers kreeg na een worp plots een "F" op het scorebord. Hij werd daarbij direkt de naam van "Foefelaere" toegewezen. 

Algemene Ledenvergadering met Bowling

Na een aantal jaren te zijn weggeweest, keerde de algemene ledenvergadering dit jaar terug naar de Bowling te Blankenberge. De geijkte formule van een stevige steengrill gevolgd door een even stevig potje bowling was ook dit jaar een succes.

Met 32 aanwezigen kunnen we spreken van een groot succes. Dat niet iedereen deel nam aan de bowling werd door iedereen probleemloos aanvaard. De zware optimalistie-onderhandelingen van de dag voordien zaten bij sommigen duidelijk in de kleren!

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Dit jaar werd de AV opnieuw georganiseerd in de "Bowl Inn" te Blankenberge. Met 25 aanwezigen was het opnieuw een succes. Na de Algemene ledenvergadering waarin de financiële toestand van dichtbij werd bekeken en de planning van het komende jaar nog eens werd besproken, was het tijd om te tafelen.

De mixed grill en de Gigantische côte à l'os werden door de hongerige aanwezigen met het nodige vocht tot zich genomen. Ik heb niemand horen klagen!

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Voor de derde maal op rij werd "Bowling Stones" te Blankenberge de "Place 2B" voor onze algemene vergadering. Het succes van de vorige jaren herhaalde zich opnieuw. Na een woordje van de voorzitter en een uitvoerig verslag van de penningmeester, werden nog een aantal organisatorische beslissingen genomen.

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Voor de tweede maal op rij vond de algemene ledenvergadering plaats in de Bowling Stones te Blankenberge. Na het kasverslag en het woordje van de voorzitter werden er reeds een aantal activiteiten aan de planning toegevoegd. Ook de inspanningen, problemen en oplossingen met de organisatie van het Internationaal voetbaltornooi werden nog eens besproken. Na het afsluiten van de vergadering kon worden overgegaan tot de orde van de dag nml. een rijkelijk gevulde tafel, gevolgd door 2 partijtjes bowling om de verorberde caloriën te verbranden.

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

"Verandering van spijs doet eten!". Met deze slogan werd beslist om dit jaar de Algemene ledenvergadering te laten doorgaan in de Bowling Stones te Blankenberge. Na het inleidende woord van de voorzitter werd het voorbije jaar geëvalueerd en plannen gesmeed voor de toekomst.

Na de vergadering werd er genoten van een lekkere steengrill.

De avond werd afgesloten met wat fysieke inspanning. Op 5 bowlingbanen toonden alle aanwezigen, van groot tot klein, hun kunnen.

Met tevreden gezichten keerde iedereen 's avond huiswaarts.

De prestaties van de deelnemers zie je hieronder