Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Tijdens  het kasverslag van 2018 bleek dat we nog steeds een gezonde vereniging hebben maar dat er financieel wat moet ondernomen worden.

De Algemene vergadering besliste unaniem om :

- het lidgeld vanaf 2020 te verhogen tot 15 euro;

- De bijdrage aan activiteiten te herzien;

Een speciale vermelding was er voor Jean D'Hondt die zijn gouden en zilveren medailles kwam tonen en daarmee LSVO in de Langlaufwereld naambekendheid gaf. Een verslag hierover volgt nog.

Na de Steengrill werden de armen en benen losgegooid met twee spelletjes Bowling. Onze Kustbroeders bleken hierin sterk bedreven te zijn:

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Wegens een ongelukkige keuze van datum (Krokusvakantie) waren er slecht 13 aanwezigen op de Algemene ledenvergadering. Tijdens het aperitief werden de statutaire plichtplegingen gedaan om daarna de voetjes onder tafel te schuiven voor een steengrill maaltijd.

Na het ijsje mochten de opgenomen calorieën verbranden door wat beweging op de Bowlingbaan. De Jongste van de aanwezigen was tevens ook de beste op de twee spelletjes bowling.

Een van de deelnemers kreeg na een worp plots een "F" op het scorebord. Hij werd daarbij direkt de naam van "Foefelaere" toegewezen. 

Algemene Ledenvergadering met Bowling

Na een aantal jaren te zijn weggeweest, keerde de algemene ledenvergadering dit jaar terug naar de Bowling te Blankenberge. De geijkte formule van een stevige steengrill gevolgd door een even stevig potje bowling was ook dit jaar een succes.

Met 32 aanwezigen kunnen we spreken van een groot succes. Dat niet iedereen deel nam aan de bowling werd door iedereen probleemloos aanvaard. De zware optimalistie-onderhandelingen van de dag voordien zaten bij sommigen duidelijk in de kleren!

Karting St Niklaas

Vanwege enkele administratieve problemen werd de geplande Algemene Ledenvergadering opgeschoven naar een latere datum. Deze wordt jullie zeer binnenkort meegedeeld.

Hierdoor konden we direkt verder gaan tot de orde van de dag, Karting.

Algemene Ledenvergadering Sunparks De Haan

Dit jaar mochten de leden zich amuseren in het tropisch zwemparadijs van Sunparks De Haan. 5 Volwassenen en 8 kinderen lieten wind en regen voor wat het was en genoten duidelijk van de geboden waterpret.

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Dit jaar werd de AV opnieuw georganiseerd in de "Bowl Inn" te Blankenberge. Met 25 aanwezigen was het opnieuw een succes. Na de Algemene ledenvergadering waarin de financiële toestand van dichtbij werd bekeken en de planning van het komende jaar nog eens werd besproken, was het tijd om te tafelen.

De mixed grill en de Gigantische côte à l'os werden door de hongerige aanwezigen met het nodige vocht tot zich genomen. Ik heb niemand horen klagen!

Algemene Ledenvergadering - Quiz

Na de statutaire algemene vergadering, waarin het kasboek werd goedgekeurd en een aantal belangrijke punten werden besproken, genoten de 33 aanwezigen van een lekkere "beefsteak Frites". Daarna werd alles klaargezet voor de Quiz. Ook dit jaar konden we rekenen op Jan als quizmaster en Patrick Goosens voor de techniek ( Bedankt, Patrick).

In een nek aan nek race zetten de loodsen en hun echtgenoten hun beste beentje voor. Uiteindelijk bracht een spannende laatste ronde 1 winnaar naar voor.

Op naar de volgende kwis. Hopelijk mogen we dan minstens evenveel mensen verwelkomen voor een superleuke avond!

Algemene Ledenvergadering - Quiz

Verandering van spijs doet eten, zodoende trokken we dit jaar trokken we naar het 8-urenhuis (Bistro AZO) te Oostende.

De algemene ledenvergadering ving aan met een minuutje stilte en een lofvolle speech van onze voorzitter aan het adres van onze overleden collega bestuurslid Filip Lonneville. Verder kondigde de voorzitter ook aan zijn mandaat ter beschikking te stellen in 2013. Onze financiele toestand werd volledig besproken door onze penningmeester Peter. Een aantal voorstellen en initiatieven werden in de groep gegooid om onze financiele toestand gezond te houden.

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Voor de derde maal op rij werd "Bowling Stones" te Blankenberge de "Place 2B" voor onze algemene vergadering. Het succes van de vorige jaren herhaalde zich opnieuw. Na een woordje van de voorzitter en een uitvoerig verslag van de penningmeester, werden nog een aantal organisatorische beslissingen genomen.

Algemene Ledenvergadering - Bowling Blankenberge

Voor de tweede maal op rij vond de algemene ledenvergadering plaats in de Bowling Stones te Blankenberge. Na het kasverslag en het woordje van de voorzitter werden er reeds een aantal activiteiten aan de planning toegevoegd. Ook de inspanningen, problemen en oplossingen met de organisatie van het Internationaal voetbaltornooi werden nog eens besproken. Na het afsluiten van de vergadering kon worden overgegaan tot de orde van de dag nml. een rijkelijk gevulde tafel, gevolgd door 2 partijtjes bowling om de verorberde caloriën te verbranden.