Uitstap Ibis

Webnieuws overzicht

Activiteit Overzicht

Op donderdag 15 mei vergezelden zeeloodsen Wim Buysse en Patricl Wallaeys 14 jongens en 2 juffen van het Koninklijk Werk IBIS op daguitstap naar Vlissingen.

Na een korte kennismaking op de school vertrok de groep vol ongeduld met 2 mini-busjes naar Breskens waar de veerboot werd genomen naar Vlissingen.

Graag wil LSVO bij deze de uitbater van de Belgische Loodsensocëteit bedanken om de kinderen hartelijk te verwelkomen alsook gaat een woord van dank uit naar de hoofdschipper, schipper en bemanningsleden van DAB Vloot die de kinderen enkele onvergetelijke momenten bezorgden.