Bezoek Loodsboot Wandelaar

Op 5 september hebben een 26-tal gepensioneerde loodsen een bezoek gebracht aan de loodsboot “Wandelaar”. Daar deze laatste maar een 3 à 4 uur in Oostende verblijft om bemanning en proviand te wisselen, moest dit bezoek op een vlotte manier verlopen om niemand onnodig voor de voeten te lopen. Hierbij werden we op een voortreffelijke wijze geholpen door de kapitein Denis De Ridder en door de Heren Herman Van Driessche en Kevin De puydt van Vloot.

Het werd een zeer leerrijke ervaring voor iedereen en in het bijzonder voor de oudsten onder ons (René Pieters 1927). Deze laatsten konden zich nog moeilijk voorstellen, hoe het er  vroeger aan toe ging. Zowel de brug, de verblijven en de keuken kregen een ruime belangstelling. Iedere bezoekerloods  was er nu wel zeker van dat we allemaal veel te vroeg waren geboren.

verslag en foto's: Jan Vanleke