Uitstap IBIS

Op donderdag 19 juni vergezelden zeeloodsen Wim Buysse, Bart Mortelmans en Michel De Meyer 12 jongens en 2 juffen van het Koninklijk Werk IBIS op daguitstap naar Vlissingen. Speciaal aan deze uitstap was dat het voor juf Nadia reeds de 25e keer was dat ze dit mocht doen !

Na een korte kennismaking op de school vertrok de groep vol ongeduld met 2 mini-busjes naar Breskens waar de veerboot werd genomen naar Vlissingen.

Graag wil LSVO bij deze de uitbater van de Belgische Loodsensocëteit bedanken om de kinderen hartelijk te verwelkomen alsook gaat een woord van dank uit naar de hoofdschipper, schipper en bemanningsleden van DAB Vloot die de kinderen enkele onvergetelijke momenten bezorgden.

Verslag en foto's: Bart Mortelmans