Pensioenviering

Webnieuws overzicht

Activiteit Overzicht

De monding van de Schelde zag met lede ogen de laatste jaren weer enkele collega’s, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, definitief geland worden.

Op zaterdag 22 maart zette LSV deze vrienden en collega’s nog eens letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes in het Thermae Palace van Oostende.

Na de maaltijd gaf R.A. Legein, als ervaringsdeskundige, in een opgemerkte en leuke speech de vers-gepensioneerden gouden raad i.v.m. het vermijden van het beruchte “Zwarte Gat”. Nadien werden de vier feestvarkens nog eens bedankt voor “bewezen diensten” door voorzitter Patrick Wallaeys en kregen de echtgenotes of partners nog een boeketje mee als aandenken.

Jan Vanleke, Paul Hendrix, Paul Jenkins en Jean-Paul Vandermeersch zullen stuk voor stuk gemist worden in het Scheur, in de Wielingen of aan de Westpost maar alle 50 aanwezigen  waren het er roerend over eens: ze verdienden elk hun opruststelling! En iedereen wenste hun bij vertrek dan ook een “goeie vaart” toe … aan wal!

Via deze weg gaan onze wensen uiteraard ook naar René Larsen die er, wegens vakantieplannen, niet bij kon zijn.

Verslag en Foto's W. De Vlaminck