In Memoriam Alfred Kroothoep

Geboortedatum

Datum in diensttreding

Datum Pensionering

Datum van Overlijden

Alfred Is altijd lid van de vereniging geweest.

De begrafenis van Alfred zal plaatsvinden op donderdag 29 juni om 11 uur bij Begrafenisonderneming Nuytten, Stuiverstraat 470 in 8400Oostende.
 
Er worden geen rouwbrieven verstuurd.